Thursday, May 03, 2007

First Day

Hari ni hari pertama aku 'report duty' di Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Aku ditempatkan di Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dibawah En Zulhisham Ahmad Shukori.

Masuk-masuk aje dah diberikan tugas yang pertama, iaitu menyediakan kertas cadangan kenaikan pangkat JUSA C untuk Datin TKSU(O) aku.

Nanti aku akan update bersama gamba bilik baru aku...tunggu

No comments: