Monday, May 15, 2006

Cikgu pulak kutuk Geng Profesional..Apa Cerita??

Yang profesional kata, mereka patut ambil alih tugas PTD...
Yg guru-guru maktab pulak kata, hapuskan KPLI memandangkan ramai yang drp jurusan profesional.............Bila nak habis daaa...???
------------------------------------------------------------------------
Guru lepasan IPG patut diutamakan berbanding lulusan KPLI

PENGUMUMAN Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menaikkan taraf 27 maktab perguruan menjadi Institut Pendidikan Guru (IPG) disambut secara positif oleh warga pendidik serta kesatuan guru.

Ia membuka dimensi baru kepada sistem pendidikan di negara kita. Inilah pengiktirafan yang paling tinggi dinikmati oleh maktab perguruan sejak ditubuhkan pada 1912. Dengan menaikkan taraf maktab perguruan kepada IPG, maka ia membolehkan IPG menawarkan kursus perguruan ke peringkat ijazah.

Ia juga menyahut kehendak Kementerian Pelajaran untuk menempatkan 100 peratus guru siswazah di sekolah menengah dan 40 peratus di sekolah rendah. Namun, beberapa masalah akan timbul dan ini dengan sendirinya akan memberikan masalah kepada Kementerian Pelajaran serta guru terutama guru baru.

Masalah yang ketara ialah kelebihan bilangan guru yang dikeluarkan menyebabkan isu guru terlatih tidak mendapat penempatan selepas menamatkan kursus ijazah mereka. Berita 60 guru opsyen prasekolah Universiti Malaya menyerbu Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Noh Omar perlulah dilihat secara mendalam oleh pihak atasan terutamanya Bahagian Pendidikan Guru (BPG). Perkara ini bukannya boleh dipandang ringan kerana ia membabitkan soal perkhidmatan serta peluang kenaikan pangkat seseorang guru pada masa akan datang.

Sepintas lalu, adalah tidak wajar guru terlatih lepasan Universiti Malaya yang telah empat tahun menerokai segala ilmu prasekolah tidak mendapat penempatan, sedangkan guru kursus perguruan lepasan ijazah (KPLI) yang dilatih di IPG selama setahun dalam bidang prasekolah diberikan penempatan.

Guru KPLI ini, kalau dilihat pada ijazah pertama mereka bukannya dari jurusan pendidikan. Ada jurutera, akauntan dan peguam.Memandangkan maktab perguruan telah dinaikkan taraf, maka wajarlah Kementerian Pelajaran serta Bahagian Pendidikan Guru membuat rombakan demi meningkatkan lagi profesionalisme guru di negara kita.

Antara cadangan saya agar dipertimbangkan oleh pihak yang bertanggungjawab ialah mengadakan perbincangan teliti di antara Kementerian Pelajaran dengan Kementerian Pengajian Tinggi agar pengambilan serta penempatan guru tidak lagi menimbulkan masalah.

Program KPLI patut dihentikan dan IPG hanya mengajar ijazah sarjana muda perguruan. Peningkatan kelulusan akademik pensyarah IPG dinaikkan sekurang-kurangnya ke tahap master. Mana-mana pensyarah yang belum mencapai tahap ini perlu ditukarkan ke sekolah. Pada hari ini, ramai guru sekolah memiliki master. Mana-mana pensyarah institusi pendidikan tinggi awam (IPTA) dan swasta (IPTS) fakulti pendidikan yang belum memiliki ijazah kedoktoran (PhD) perlu diberikan tekanan oleh pihak pentadbiran universiti agar mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD.

Setakat ini kebanyakan pensyarah fakulti pendidikan di IPTA hanya berkelulusan master saja. Kalau ini dibiarkan mungkin satu hari nanti pensyarah IPG akan melebihi pensyarah IPTA dalam soal memiliki PhD. Pengarah IPG perlu daripada mereka yang berkelulusan PhD, ini sesuai dengan kedudukan serta tarafnya. Setakat ini hampir semua 27 pengarah IPG hanya memiliki ijazah pertama saja. BPG perlu dinaikkan taraf menjadi jabatan yang sama taraf atau lebih tinggi daripada jabatan sekolah.

Pada hari ini, BPG terletak di bawah jabatan sekolah, ini menggambarkan bahawa IPG lebih rendah daripada sekolah. Mewujudkan lebih banyak peluang kenaikan pangkat bagi pensyarah IPG yang memiliki Ph.D. Setakat ini kelulusan akademik yang tinggi ini tidak dijadikan satu kriteria pemilihan kenaikan pangkat tetapi `orang luar' yang hanya berkelulusan ijazah pertama mengisi jawatan utama di maktab perguruan. Dengan meneliti cadangan demi memartabatkan profesion keguruan serta nasib pensyarah IPG serta IPTA, perbincangan yang teliti perlulah dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab.

DR THINK,Kuala Lumpur.

Lagi-lagi yg kutuk PTD

SAYA sependapat dan menyokong tulisan Injiner Kampung, Kuala Lumpur dalam Forum 18 April 2006 yang mengesyorkan supaya kalangan profesional diberikan peluang yang sama dengan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) untuk mengisi jawatan penting dan tinggi seperti Ketua Setiausaha Kementerian (KSU), Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian (TKSU), Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK), Ketua Pengarah dan Yang Dipertua Majlis Bandar Raya/Perbandaran/Daerah.
Sesungguhnya setakat ini berapalah sangat bilangan Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) ini diperuntukkan kepada pegawai profesional jika dibandingkan dengan PTD.
Senario ini juga melahirkan persoalan mengapa banyak projek yang dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia Ke-8 berakhir dengan kegagalan.
Terdapat projek-projek yang bukan sahaja gagal disiapkan mengikut jadual dan kos, malah banyak yang disiapkan tetapi tidak mencapai kualiti yang dikehendaki.
Kajian menunjukkan terdapat projek seperti makmal komputer dan sekolah, kompleks polis dan penjara yang mengalami kerosakan struktur yang serius sehingga terpaksa dirujuk kepada Jabatan Kerja Raya (JKR).
Puncanya ialah kaedah perolehan menggunakan Perunding Pengurusan Projek (Project Management Consultant - PMC) oleh kementerian dan dikendalikan oleh PTD, selain pelantikan kontraktor dan perunding yang tidak telus dan tepat.
Lantaran itu technical project management auditing tidak dilaksanakan terhadap kontraktor terutamanya kontraktor reka dan bena.
Tindakan kementerian tidak menyerahkan pelaksanaan projek kepada jabatan teknikal seperti Jabatan Kerja Raya (JKR) sebagaimana yang termaktub dalam Pekeliling Perbendaharaan, juga merupakan faktor penyebab kegagalan penyiapan projek.
Pelantikan Pengawai Penguasa (PP) yang terdiri daripada ketua setiausaha/setiausaha bahagian kementerian yang rata-rata adalah PTD yang tidak mempunyai latar belakang akademik dalam bidang sains, teknikal dan kejuruteraan juga merupakan faktor yang menyebabkan projek-projek RMK-8 gagal.
Pengurusan projek terutamanya projek pembinaan memerlukan mereka yang cekap berlatarbelakangkan sains, teknikal dan kejuruteraan di samping bidang pengurusan.
Pengetahuan teknikal dan kejuruteraan ini mesti diperoleh melalui proses pembelajaran berstruktur di universiti dan kurikulumnya mesti diiktiraf oleh lembaga-lembaga arkitek, jurutera, juruukur tanah dan juruukur bahan, perancang bandar dan seumpamanya.
Ia tidak boleh dibuat sekadar melalui pembacaan sebagaimana pengetahuan berhubung pengurusan.
Sudah sampai masanya kerajaan memberi perhatian kepada pegawai-pegawai profesional yang lahir dari kalangan pelajar-pelajar cemerlang dalam pelbagai bidang seperti arkitek, jurutera, juruukur bahan, perancang bandar, doktor, ahli sains, pensyarah dan guru, akauntan, pegawai undang-undang dan sebagainya sekiranya ingin membawa Malaysia ke arah negara maju menjelang 2020.
Langkah ini juga bertujuan mengelakkan berlakunya pengaliran tenaga pakar ke negara lain, sehingga kerajaan terpaksa berusaha dengan pelbagai cara untuk membawa mereka kembali berkhidmat di Malaysia.
Bayangkan pelajar-pelajar aliran sains dan teknikal yang cemerlang ini menjadi pegawai profesional di bawah rakan mereka dari aliran sastera yang tidak cemerlang seperti mereka semasa zaman persekolahan.
Pelantikan profesional menggantikan PTD untuk jawatan Ketua Pengarah Penerbangan Awam (DCA) merupakan satu contoh terbaik. Di sektor swasta, kita juga dapat saksikan syarikat-syarikat yang diterajui oleh profesional seperti akauntan, peguam, jurutera, arkitek dan sebagainya.
Kita harus kembali kepada ajaran Islam: "Serahkanlah sesuatu tugas itu kepada mereka yang ahli atau pakar mengenainya, jika tidak maka nantikanlah bencana dan akibatnya.'' Inilah yang telah berlaku selama ini.
- IR. DR. WHO,
Kuala Lumpur.